Klachtenprocedure PCK-Eersel

Veiligheidsbeleid.

PCK Eersel heeft veiligheid hoog in het vaandel. Zij worden regelmatig onderworpen aan de veiligheidskeuring van Stichting Veilige Paardensport. Onze accommodatie voldoet aan alle eisen die het SVP stelt voor een veilige beoefening van de paardensport. Wij zijn trots dat wij dit keurmerk mogen dragen! Toch kan het zijn dat u een klacht heeft. Hieronder kunt u lezen hoe de klachtenprocedure bij PCK-Eersel in zijn werk gaat.

Indien u klachten heet over het naleven van de veiligheidseisen in/op onze accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid bij PCK- Eersel in het algemeen, dan verneemt de directie van PCK-Eersel dat graag zo spoedig mogelijk. Op die manier kunnen wij snel actie ondernemen.

Alle klachten behandelen wij op de volgende wijze:
*Dien uw klacht schriftelijk in via mail (info@pck-eersel.nl)
*U dient de klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van uw standpunt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
*Binnen drie weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van de directie een antwoord

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord van de directie dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot het secretariaat van Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040 3850 CA ERMELO. Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures van Stichting Veilige Paardensport.