Privacy Policy

Privacyverklaring PCK-Eersel

Manege PCK-Eersel VOF, gevestigd aan Molenveld 5, 5521 NP te Eersel, NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
PCK_Eersel, Molenveld 5, 5521 NP te Eersel, NL. Contactpersoon gegevensbeheer Anja van de Ven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Manege PCK-Eersel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken - Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw veiligheid en die van onze medewerkers is voor ons zeer belangrijk in de uitvoering van al onze activiteiten met paarden. Wij vragen en verwerken voor uw en onze veiligheid bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van onze klanten waar nodig en relevant. Dit betreft de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Gewicht
 • Lengte
 • Autismespectrumstoornis (ASS), indien relevant
 • Gezondheidsgegevens die van belang zijn voor de instructeur, bijv allergieën

De bijzondere persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkte groep medewerkers, en zijn niet in te zien op het standaardscherm van het softwareprogramma Manegeplan, maar vereisen extra handelingen.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of bijzondere persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@pck-eersel.nl, dan verwijderen wij deze persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Manege PCK-Eersel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De ledenadministratie en financiële administratie, verzekeringsdoeleinden
 • leveren van paardrijlessen, organiseren paardrijwedstrijden en evenementen en andere activiteiten in combinatie met paarden (buitenritten, kinderfeestjes, pony-kampen)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij maken soms foto’s en filmpjes voor marketingdoeleinden en bijv. onze Facebook-pagina, maar zorgen dat dan alleen personen in beeld zijn die daar op dat moment specifiek en uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
 • Voor uw en onze veiligheid en de bewaking van (i) eigendommen van PCK-Eersel, haar manegeklanten en haar pensionklanten; (ii) bezoekers; en (iii) medewerkers. Meer daarover kunt u lezen in onze toelichting cameratoezicht hieronder.

Geautomatiseerde besluitvorming
Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Manege PCK-Eersel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

Algemene Persoonsgegevens nodig voor financiële en ledenadministratie, verzekeringsdoeleinden.

Niet langer dan 120 dagen na afloop van uw leskaart, rijlessen of evenement bij ons worden de algemene persoonsgegevens gearchiveerd.

Het archief wordt minimaal 1 x per jaar opgeschoond.

Algemene Persoonsgegevens van klanten die langer dan 2 jaar niet actief zijn, worden verwijderd.

De bijzondere persoonsgegevens worden verwijderd uit Manegeplan als de klant wordt gearchiveerd.

Dit gebeurt maximaal 120 dagen na de actieve lesperiode. In het archief zitten dus geen bijzondere persoonsgegevens.

Cameratoezicht

Beelden worden na maximaal 2 weken gewist als er niets bijzonders op staat.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Manege PCK-Eersel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Manege PCK-Eersel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Manege PCK-Eersel gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Manege PCK-Eersel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pck-eersel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Manege PCK-Eersel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Manege PCK-Eersel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens PCK-Eersel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@pck-eersel.nl

 

 

Cameratoezicht bij PCK-Eersel

Bij PCK-Eersel gebruiken wij camera’s voor uw en onze veiligheid en de bewaking van (i) eigendommen van PCK-Eersel, haar manegeklanten en haar pensionklanten; (ii) bezoekers; en (iii) medewerkers. Hiermee maken wij bewijs van zaken die misgaan, zodat wij daar bijvoorbeeld aangifte van kunnen doen. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met de privacy van iedereen die PCK-Eersel bezoekt. In deze verklaring leest u wat uw rechten en plichten zijn.

Toezicht op gebouw en mensen

Wij hebben in onze manege camera’s opgehangen die dag en nacht filmen wat er gebeurt. Mensen zijn op deze beelden herkenbaar. Deze gegevens zijn privacygevoelig en wij beschermen deze natuurlijk zo goed mogelijk.

Het cameratoezicht is overal duidelijk aangegeven met bordjes “Camerabewaking”. In het gebouw hangen geen camera’s in de appartementen.

Camerabeelden worden niet bekeken tenzij daar een dringende reden voor is zoals inbraak, diefstal of andere strafbare feiten.

Andere partijen

PCK-Eersel geeft de camerabeelden aan niemand, tenzij er dingen op staan die tegen de wet zijn of schade opleveren. Dan geven we de beelden aan de politie, of aan de slachtoffers als die ze nodig hebben voor een aangifte of schadeclaim.

De politie kan beelden opeisen als er strafbare feiten op staan. Hierbij moeten zij zich houden aan de regels uit het Wetboek van Strafvordering.

Beveiliging van camerabeelden

PCK-Eersel hanteert de laatste en sterkste beveiliging tegen misbruik of diefstal van de camerabeelden. Alleen bevoegd personeel mag deze inzien, en beelden worden na maximaal 4 weken gewist als er niets bijzonders op staat.

 

Wijziging privacyverklaring

Als daar een goede reden voor is, passen wij deze privacyverklaring aan. U kunt altijd de actuele versie nalezen op onze website www.ervarenmetpaarden.nl.

 

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
PCK Eersel
Molenveld 5
5521 NP  EERSEL
0497-512534
info@pck-eersel.nl

 

Nieuwsoverzicht

CORONA UPDATE 15-12

Nieuwsbericht van PCK-Eersel mbt nieuwe coronarichtlijnen!

 

Hier is de nieuwsupdate ten aanzien van de persconferentie van gisterenavond. We hebben het allemaal kunnen horen… Nederland gaat op slot…., dit keer niet in een intelligente lockdown, maar in een harde lockdown.